تبلیغات
بزرگان شعر پارسی - زندگی نامه وصال شیرازی

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 فروردین 1389
ابواحمد محمد شفیع ملقب به میرزا كوچك فرزند محمد اسمعیل متخلص به وصال از شعرا و ادیبان و خوش نویسان معروف عصر خویش بود. جد سوم او در زمان سلاطین صفویه عامل گرمسیرات فارس بود و جدش میرزا شفیع در دستگاه نادرشاه سمت دبیری داشت. پس از سپری شدن دوران قدرت زندیه میرزا شفیع چندی با پریشانی زندگانی كرد ودر تنگدستی درگذشت. او فرزندان چهارگانه اش میرزا قاسم از مشایخ سلسله ذهبیه بود میرزا اسمعیل در خط و رقوم و سیاق همتا نداشت. وی از ابتدای جوانی از كار دولتی كناره گیری كرد و به آذربایجان رفت و سپس به شیراز بازگشته دختر میرزا عبدالرحیم شاعر شیروانی را به زنی گرفت. از این ازدواج، وصال شیرازی در سال 1197 به دنیا آمد. دیری نپایید كه وصال یتیم شد و پدر و مادرش سرپرستی او را برعهده گرفت. پدر و مادر نیز پس از دو سال درگذشت و تربیت میرزا كوچك را خالوی او میرزا عبداله تكفل نمود. میرزا عبداله خطی متوسط داشت و از راه نوشتن قرآن امرار معاش می كرد.
وصال چون به سن تمیز رسید به درویشی و فقر مایل گردید و در طلب مردی كامل بود تا دست ارادت بدامان میرزا ابوالقاسم سكوت زد.
وصال با وجودی كه سلاطین و فرمانروایان به منادمتش راغب بودند كمتر گرد این گونه مجالست ها می گشت و از راه كتابت قرآن مجید نیاز مادی خود را برطرف می ساخت.
وی به فرزندان خود می گفت شعر نیكو صنعت است ولی شاعری حرفه زشتی است زیرا آن دریایی از دانش و فنی از حكمت است و این نوعی گدایی.
دو روز ایام هفته را صرف تدریس به عموم می كرد. در سن شصت و چهار سالگی چشمش به آب مروارید مبتلا شد و یكسال نابینا بود. پس از آن طبیبی از كرمانشاه چشمش را میل زد و چشمش معالجه شد.
وصال چنان به مطالعه عشق داشت كه بعد از معالجه چشم فوراً مطالعه را از سر گرفت و همین امر باعث شد مجدداً نابینا گردد. در سال 1262 به رحمت ایزدی پیوست و در بقعه شاهچراغ در جوار مدفن مرشد خود میرزای سكوت مدفون شد.
دیوان اشعار وصال نزدیك به سی هزار بیت دارد. وصال در مرثیه سرایی از تمام شعرا گوی سبقت ربود. منظومه شیرین و فرهاد وحشی را باتمام رساندی. وصال شیرازی شش پسر داشت.


ارسال توسط علی درویشی،علی امینی،کامیار کاظمی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما از کدام شاعر بیشتر خوشتان می آید؟

امکانات جانبی
blogskin