تبلیغات
بزرگان شعر پارسی - میرزا ابوالقاسم فراهانی

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 4 فروردین 1389

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی از ادبای عهد فتحعلی شاه قاجار ادیبی فاضل، منشی كامل و شاعری ماهر مترسلی دانشمند و در نظم و نثر فارسی استاد بود و پنائی تخلص می نمود. وی به سال 1193 قمری متولد شد و پس از وفات پدرش میرزا عیسی قائم مقام در سال 1237 قمری به وزارت شاه منصوب و به قائم مقائم ملقب گردید. وی اوایل عهد محمد شاه قاجار را دیده و به سال 1251 قمری به دستور شاه به قتل رسید. قائم مقام در نثر فارسی سبكی خاص ایجاد كرد كه مختصات آن چنین است :

 • 1- شیرینی و عزوبت الفاظ وحسن ادا
 • 2- كوتاهی جمله ها كه دیری بود از بین رفته بود
 • 3- دقت در حسن تلفیق هر مزدوج از سجعهای زیبا
 • 4- حذف زواید الفاظ و تعریفهای بی جا وخسته كننده
 • 5- ترك استشهادات مكرر شعری از تازی و پارسی
 • 6- صراحت لهجه و ترك استعاره و كنایه
 • 7- اختصار وایجاز در ادای جمله ها
 • 8- ظرافت و لطیفه پردازی كه از مختصات گلستان سعدی است
 • 9- عبارتش مثل گلستان شیخ آهنگ دار

تالفیات او بدین شرح است :

 • 1- منشات قائم مقام كه حاوی نوشته ها و انشاهای اوست و كتابی مستمل بر فواید علمی وادبی و تاریخی
 • 2- كتاب جلایر نامه كه مثنوی فكاهی است
 • 3- الجهادیه
 • 4- دیباچه جهادیه صغرای پدرش قائم مقام اول
 • 5- دیباچه جهادیه كبری پدر
 • 6- دیوان شعر

منشاشات قائم مقام فراهانی به عنوان یكی از شاهكارهای نثر فارسی است زیرا قائم مقام بااحاطه ادبی و قلمی داشت بساط نثر پیچیده و دشوار بعد از مغول در دوره های صفویه افشاریه و زندیه كه به نهایت ابتذال رسیده بود برچید و نثر فارسی در راه روانی وسادگی انداخت و نثر ساده و روان امروزی ما دنباله همان نثری است كه قائم مقام پدید آورده باید دانست كه نثر فارسی پس از بیرون آمدن از زیر فشار زبان عرب تحوالات زیادی یافته و گاهی به اندازه ای آمیخته با عربی شده كه اگر حروف ربط را بر می داشتند كسی تمیز نمی داد كه عبارت فارسی است و گاهی به قدری هم پیچیده می شد كه نه تنها مردم كم سواد بلكه خواص هم از فهم آن عاجز بودند. آنچه قائم مقام را همتراز با اصلاح كنندگان جهان نموده وآنچه او را در نظر همه فارسی زبانان بزرگ ساخته است اصلاحی است كه در نثر فارسی كرده و به روی نویسندگان دری از سعادت گشوده است.ارسال توسط علی درویشی،علی امینی،کامیار کاظمی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما از کدام شاعر بیشتر خوشتان می آید؟

امکانات جانبی
blogskin