تبلیغات
بزرگان شعر پارسی - پند پدر

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 5 اردیبهشت 1389

زین گفته سعادت تو جویم           پس یاد بگیر هرچه گویم

 

می باش به عمر خود سحر خیز     وز خواب سحرگهان بپرهیز

 

با مادر خویش مهربان باش         آماده ی خدمتش به جان باش

 

با چشم ادب نگر پدر را            از گفته ی او مپیچ سر را

 

چون این دو شوند از تو خرسند   خرسند شود ز تو خداوند

 

چون با ادب و تمیز باشی         پیش همه کس عزیز باشی

 

می کوش که هرچه گوید استاد    گیری همه را به چابکی یاد

 

ز نهار مگو سخن به جز راست   هر چند تو را در آن ضرر هاست

 

هر شب که روی به جامه ی خواب   کن نیک تاّمل اندر این باب

 

کان روز به علمِ تو چه افزود        وز کرده ی خود چه بُرده ای سود

 

روزی که در آن نکرده ای کار        آن روز ز عمر خویش مشمار

«ایرج میرزا»

 ارسال توسط علی درویشی،علی امینی،کامیار کاظمی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما از کدام شاعر بیشتر خوشتان می آید؟

امکانات جانبی
blogskin