تبلیغات
بزرگان شعر پارسی - صورتگر ماهر

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 5 اردیبهشت 1389

راستی را کس نمی داند در فصل بهار           از کجا گردد پدیدار؛ این همه نقش و نگار؟

 

عقل ها حیران شود کز خاکِ تاریکِ نَژَند        چون براید این همهگل های نغزِ کامکار؟

 

چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟        چون نجویی کاین تصاویر از کجان شد آشکار؟

 

برق از شوقِ که می خندد بدین سان قاه قاه؟     ابر از هجرِ که می گرید بدین سان زار زار؟

 

کیست آن صورتگرِ ماهر که بی تقلیدِ غیر        این همه صورت بَرَد بر صفحه ی هستی به کار؟

«قاآنی شیرازی»

 ارسال توسط علی درویشی،علی امینی،کامیار کاظمی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما از کدام شاعر بیشتر خوشتان می آید؟

امکانات جانبی
blogskin