تبلیغات
بزرگان شعر پارسی - دریای خرد

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 5 اردیبهشت 1389

به گیتی بهتر از دانشوری نیست           به جز دانش به گیتی مهتری نیست

 

سری سخت و دلی ستوار باید             که کار دین و دانش سرسری نیست

 

ز دانشور سخن باور توان کرد            که نادان هر چه گوید باوری نیست

 

به نادان داوری بردن نشاید                که جز دانش به گیتی داوری نیست

 

ز دریای خرد گوهر توان جست          که دریایی بدان پهناوری نیست

 

ز نادانی سوی یزدان پناهم                که نادانی به چز بد گوهری نیست

 

به راه دانش ای مرد خردمند              زیانی برتر از تن پروری نیست

«حاج میرزا حبیب خراسانی»ارسال توسط علی درویشی،علی امینی،کامیار کاظمی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما از کدام شاعر بیشتر خوشتان می آید؟

امکانات جانبی
blogskin